โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"

ขอเชิญร่วมงาน "เดิน-วิ่ง กินลมชมปราสาทนครหลวง มินิมาราธอน ครั้งที่ 1

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 05.00 น.

ปิดรับสมัครออนไลน์

ประเภทการแข่งขัน

 • ประเภท 10.5 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 350 บาท)
  ชาย : 16-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60-69 ปี, 70 ปีขึ้นไป
  หญิง : 16-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปีขึ้นไป
 • ประเภท 5 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 350 บาท)
  ชาย-หญิง  : ไม่เกิน 15 ปี, 16-39 ปี, 40 ปีขึ้นไป
 • ประเภท 3 กิโลเมตร ไม่มีการแข่งขัน (ค่าสมัคร 350 บาท)

การสมัครออนไลน์

การรับเสื้อ-เบอร์

 • โดยโอนเงินค่าสมัครออนไลน์ได้ที่ :
  ชื่อบัญชี : 
  เลขที่บัญชี : 
  ธนาคาร : 
 • เมื่อโอนเงินค่าสมัครแล้ว ให้กรอกรายละเอียดผู้สมัคร/บุคคล/กลุ่ม-ชมรม ตามแบบฟอร์ม หากมีรายชื่อ แสดงว่าได้สมัครเสร็จสมบูรณ์แล้ว และท่านจะได้หมายเลข bib ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันสมัคร
 • เมื่อโอนเงินแล้วจะต้องสมัครภายใน 3 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
 • รับเสื้อ-BIB  วันที่ 5-7 ธันวาคม 2561 ในเวลาราชการ
 • สถานที่รับเสื้อ-เบอร์ โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"
 • หลักฐานการรับเสื้อ-เบอร์  กรณีรับด้วยตนเอง : แจ้งรหัสและบัตรประชาชน กรณีฝากรับแทน : สำเนาบัตรของผู้ฝาก เขียนระบุให้ผู้ใดเป็นผู้รับ และบัตรประชาชนของผู้รับแทน กรณีสมัครแบบกลุ่ม-ชมรม : ตัวแทนกลุ่ม-ชมรม สามารถรับแทนได้ทั้งกลุ่ม-ชมรม

รางวัลและของที่ระลึก

ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ได้รับเสื้อ 1 ตัว ผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกท่าน ได้รับเหรียญที่ระลึก

ประเภทมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร
• ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละกลุ่มอายุ ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล
• ผู้ทำเวลาดีที่สุด ชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล Over All (หากรับถ้วยรางวัล Over All แล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลลำดับ 1-5 ในแต่ละรุ่น)
ประเภท 5 กิโลเมตร
• ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละกลุ่มอายุ ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล
ประเภท ชมรม/สถาบันที่ส่งนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด จำนวน 5 อันดับ

ติดต่อ-สอบถามการสมัครออนไลน์
โทรศัพท์ : 097-9459787

ติดต่อ-สอบถามทั่วไป
โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" โทรศัพท์ : 035-259201
ผอ.เจนวุฒิ บุญชูวงศ์ โทรศัพท์ : 090-9848717
คุณเฟื่องวิทย์ ชูตินันท์ โทรศัพท์ : 089-8015654
คุณสำเริง กลั่นน้ำทิพย์ โทรศัพท์ : 092-2829784

กำหนดการ
เวลา 05.15 น. ผู้แข่งขันวอร์มอัพ/แอโรบิค
เวลา 05.30 น. เช็คอินผู้แข่งขัน ระยะ 10.5 กม.
เวลา 05.45 น. พิธีเปิด(ประธานกล่าวฯ)
เวลา 06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะทาง 10.5 กม.
เวลา 06.05 น. เช็คอินผู้แข่งขัน ระยะ 5 กม.
เวลา 06.15 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะทาง 5 กม.
เวลา 06.20 น. เช็คอินผู้ที่ร่วมกิจกรรมเดินระยะทาง 3 กม.
เวลา 06.30 น. ปล่อยตัวผู้ที่ร่วมกิจกรรมเดินระยะทาง 3 กม.
เวลา 07.00 น. เริ่มบริการอาหารเช้า
เวลา 07.30 น. พิธีรับมอบถ้วยรางวัล มอบของที่ระลึกแด่ผู้สนับสนุน
เวลา 09.00 น. ปิดการแข่งขัน